че през последните 30 години осезателна и развиваща помощ област Враца получава само чрез правителствата