съзнаваме добре как приемате нашите приоритети за приоритети на правителството и решавате конкретните проблеми на Северозапада. Фактът