Сиракът Александър: Директорката ме заплашва с побой!

Войната на 16-годишния Александър Георгиев и директорката на Център за настянване от семеен тип...

Прочетете още