Един ден на премиера в с. Грашково: Питат къде са парите. Ето ги, те са у хората

Ако тук, в Родопите, не сме толкова дейни, няма какво да говорят за ислямски мисионери. Тези хора...

Прочетете още