Светлана Джамджиева

Първи снимки от редакцията на „КЛУБ Z”