са така необходими за развитието на нашите градове и села. В отговор на Вашите усилия