проф. д-р Димитър Стойков

Национален семинар на СБЖ се проведе в Плевен