Персонифицирана аудио-визуална журналистика

Христо Мартинов Йорданов