наводнение

Десет години от наводнението в с. Бисер