Вместо да разгради Сараите, Борисов станал част от тях