които успяхте да защитите в Европейския съвет за Северна България