завод МД Електроник. От името на областната управа е текстът