Журналистика и връзки с обществеността

Национален семинар на СБЖ се проведе в Плевен