Елена Динева

750 000 лв. гаранция за жената на Божков