Информация от Дирекция “Български документи за самоличност”

Считано от 01.02.2021 г. всички лични карти, чийто срок на валидност  изтича, подлежат на подмяна...

Прочетете още