Дамян Бегунов

Дамян Бегунов ни напусна преди 85-та си