На 8-ми април ни напусна народният певец Владимир Тодоров Митев

Като отговорник по художествената самодейност във владайското читалище...

Прочетете още