Валентин Русанов

Юбилей за БТА във Велико Търново