„Българска община“

Юбилей за БТА във Велико Търново