Кдх

Джиков: Държавата трябва да подпомага участието на производителите в международни изложения