PR и Комуникации

Пиар и комуникации на Luboslovie – Медия за медиите на български журналисти – Любословие

Автор на „Любословие“ Екатерина Станчева е председател на Първи дамски клуб за развитие на община Смолян (СНИМКИ)