Родолюбие

Над 2500 великотърновци и гости на града минаха под Еньовския венец на Самоводската чаршия