Родолюбие

СРЕДНОВЕКОВНИЯТ ФЕСТИВАЛ НА ЦАРЕВЕЦ ЩЕ ВЪРНЕ ЛЕГЕНДАТА ЗА ИВАЙЛО