Именник

Винаги готов за смокинов лист

ПРАЗНУВАМЕ ПЕТКОВДЕН
Сбогуването на Уди Алън