„Чърчил и Оруел. Борбата за свобода” – силата на куража в лицето на авторитаризма