Наука

Катедра „Електроенергетика” към ЕФ на ТУ – Варна отбелязва юбилей