Здраве

РЦТХ в Плевен има нужда от кръводарители

Лекарският и зъболекарският съюз подписаха с НЗОК анексите към националните рамкови договори за периода 2023 – 2025 г.