Здраве

Проектът за остойностяване труда на медиците е готов

1 декември: Световен ден за борба със СПИН