Енергетика

Има възможност за плавно изтегляне на ТЕЦ „Марица Изток 2“ от пазара