Енергетика

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде изключен