Сега четете
Защо фирми за бързи кредити може да връщат пари?

Защо фирми за бързи кредити може да връщат пари?

Ако на потребителя не е съобщена коректно общата дължима сума и годишен процент на разходите, той дължи само главницата

От Асоциация „Активни потребители“ съветват гражданите, теглили бързи кредити, да прегледат договорите си, да направят нужните сметки и ако установят несъответствие да потърсят юридическа помощ. Възможно е да си възстановите недължимо платените суми!
Причината – съгласно европейското законодателство, ако на потребителя не е оповестено коректно общата дължима сума по кредита и годишен процент на разходите, той дължи само главницата.

На 21.03.2024 Съдът на Европейския съюз (за краткост „СЕС“) излезе с решение по запитване на Софийски районен съд по дело срещу фирма за бързи кредити.
Ето още разяснения по темата, която дават от Асоциация Активни потребители, чийто председател Богомил Николов е от Пазарджик, на сайта си www. aktivnipotrebiteli.bg. Темата е особено актуална, предвид предстоящите абитуриентски балове и планирането на летните отпуски и почивки.

В договора за потребителски кредит често се включват допълнителни услуги, които обаче не са отразени коректно в общата сума, дължима от потребителя. СЕС отговоря кои допълнителни услуги трябва да бъдат включени в общата дължима сума от потребителя и да бъдат включени в ,ЩР (годишен процент на разходите).

Съдът също така обяснява какво се случва, ако посоченият ГПР в договора се разминава с реалния -отново се дължи само главницата! Това може да бъде лесно проверено с кредитен калкулатор – вижте повече надолу в статията!

Към 1.04.2024г. максималният ГПР не може да бъде повече от 68,95% (пет пъти законната лихва)
ГПР включва всички разноски по кредита и позволява лесно сравняване на кредитните предложения.

СЕС даде отговор на въпросите, зададени от Софийски районен съд, дали допълнителни услуги трябва задължително да се включват в общите разходи по Jkyeguma и ГПР. В конкретния случай такива са:

Приоритет при разглеждане на искане за отпускане на кредит и предоставяне на сумата;
Отлагане на изплащането на месечни вноски;

Намаляване на размера на месечни вноски; В практиката обаче можем да открием много подобни допълнителни услуги на други дружества като: Такси за разглеждане на искане за кредит Такси за бързо одобрение (приоритет) Такси за гарант (поръчител) Такса за оценка на кредитоспособността Такси при забава на плащане (напр. за изпращане ~v,a уведомления, посещения на адрес и т.н.) Такси за банкови гаранции

Общи разходи по кредита за потребителя обхващат всички разходи, включително лихви, комисиони, такси и всякакви други видове разходи, които потребителят ‘чоледва да заплати във връзка с договора за кредит и които са известни на кредитора, с изключение на нотариалните такси. Съгласно тази разпоредба, посочените разходи включват и разходите за допълнителни услуги, свързани с договора за кредит, ако сключването на договор за услугата е задължително условие за получаване на кредита или получаването му при предлаганите условия.

Ето защо, СЕС отсъди, че, когато закупуването на посочените услуги се оказва задължително условие за получаването на съответния кредит или представлява така формулирана клауза, която е предназначена да прикрие действителните разходи по този кредит, те трябва да се включат в общите разходи по кредита. Ако това не се направи, съгласно нашето законодателство, потребителят дължи само толкова колкото е получил – т. е. главницата.

Според СЕС и българската съдебна практика, ако ГПР не е коректно посочен, то се приравнява на липсващ такъв, поради което договорът за потребителски кредит е недействителен и потребителя дължи само чистата стойност – т. е. главницата.
Как да изчислим ГПР?

Тъй като формулата, по която се изчислява ГПР, не е проста – има технологично решение, което лесно може да бъде открито с Интернет търсачка (напр. Google или Bing). За да откриете такъв калкулатор просто напишете в полето за търсене „ГПР калкулатор“ и ще намерите множество такива. Имайте предвид, че значителна част от тях са създадени от дружества отпускащи кредити, затова ние препоръчваме да използвате калкулатори, които са външни за такива дружества. Ето два такива калкулатора:

Сложен калкулатор – www.calculator.bg/1Z crediten_gpr.html
Опростен калкулатор – www.moitepari.bg/ kalkulatori/krediten_kalkulator.aspx
Въведете в кредитния калкулатор (за предпочитане сложния калкулатор) сумите, които са посочени в погасителния план, натиснете СМЕТНИ и обърнете внимание дали се разминава посоченият ГПР в договора и този сметнат от калкулатора. Ако считате, че искат от вас да заплатите прекалено висока сума, може да проверите с калкулатора приблизително какъв е реалният ГПР.

Конкретен пример е разгледан подробно на сайта на „Активни потребители“.

Сложен калкулатор – https://www.calculator.bg/1/crediten_gpr.html

Опростен калкулатор – https://www.moitepari.bg/kalkulatori/krediten_kalkulator.aspx

Въведете в кредитния калкулатор (за предпочитане сложния калкулатор) сумите, които са посочени в погасителния план, натиснете СМЕТНИ и обърнете внимание дали се разминава посоченият ГПР в договора и този сметнат от калкулатора. Ако считате, че искат от вас да заплатите прекалено висока сума, може да проверите с калкулатора приблизително какъв е реалният ГПР. Нека разгледаме един пример:


Пример:

На фигура 1 виждаме заглавната страница на потребителския профил в интернет приложението на дружеството, в което излиза информация без да бъде показана стойността на ГПР:

Picture1.png

 

Във фигура 2 виждаме извадка от документите, в която пише процент на лихвата и ГПР:

Picture2.png

Вижте и

 

При така показаните данни нещо изглежда се разминава. Въвеждаме в калкулатора размер на кредита 5000 лева, срок на заема 18 месеца и лихва 41% и получаваме резултата във фигура 3:

Picture3.jpg

 

Правим отново калкулацията, като включваме таксата за гаранция към фирма-партньор и получаваме резултата във фигура 4:

Picture4.jpg

 

Финалният резултат показва, че с включената задължителна допълнителна услуга – „такса за гаранция към фирма партньор“, ГПР от 49,65% е некоректно посочен, а реалният ГПР е в размер на 174,72%! Следователно в тази хипотеза потребителят ще дължи само 5000 лева без да дължи лихви, такси и други разходи. Всичко надплатено следва да бъде върнато

Ето защо съветваме всички потребители, теглили бързи кредити, да прегледат договорите си, да направят сметка чрез калкулаторите и ако установят несъответствие да потърсят юридическа помощ. Възможно е да си възстановите недължимо платените суми!

Връзка към решението на СЕС:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=055F34E8FC2776C2A69D308D5B0D22FB?text=&docid=284088&pageIndex=0&doclang=bg&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3184582

 

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре