в. Труд от челото си: БЮДЖЕТЪТ ЗА 2024 Г. ПРОДЪНЕН ОЩЕ ОТСЕГА

Бюджетът за 2024 г. е продънен още преди да бъде приет. В него няма пари за дейности от решаващо значение за обществото, става ясно от становища на различни ведомства по проектобюджета.

Липсата на пари за увеличение на заплатите в някои бюджетни сфери може да доведе до вълна от недоволство и стачки или до това да строят нов ядрен блок в АЕЦ „Козлодуй“ без достатъчно хора, които да осъществяват надзор.
Няма пари за поддръжка дори на правителствения самолет „Еърбъс А-319-112″. Бюджетът за 2024 г. вече е продънен, още преди да бъде приет. Заради липса на достатъчно пари за заплати може да се стигне до стачка и блокиране на цялата транспорт система на страната. Можем да се окажем в ситуация за строим нов ядрен блок в АЕЦ „Козлодуй“ без да има хора, които да осъществяват необходимия контрол върху процеса. Няма пари дори за поддръжка на правителствения самолет„Еърбъс А-319-112″. Това става ясно от становища на ведомства по проектобюджета, който е внесен в парламента и днес ще бъде разгледан на първо четене.

От Министерство на транспорта са поискали допълнително 62 млн. лв. за „БДЖ-Пътнически превози“. От ведомството посочват, че от 2022 г. не е променян обемът на отпусканите на дружеството средства въпреки повишението на минималната заплата, цените на тока, материалите и горивата. От 2022 г. минималната заплата нараства с 223 лв. (от 710 лв. на 933 лв.). Това води до увеличаване и на средствата за прослужено време и на разходите за осигуровки. За увеличението на минималната заплата на 933 лв. от 1 януари 2024 г. са необходими 48,978 млн.
лв., посочват от Министерство на транспорта. И допълват, че от 1 януари 2024 г. предстои подписването на нов Колективен трудов договор със синдикалните организации. Ако не бъде осигурен необходимият финансов ресурс за заплати ще бъде генерирано „сериозно обществено напрежение и може да породи желание у някои синдикални организации за активни действия и блокиране не само на жп, но и на цялата транспортна система в страната“, посочват от министерството.

Но отговорът на искането на пари за заплати е, че проектът на бюджет е разработен на база прогноза на Министерство на финансите, предприетите приходни и разходни мерки и „в тази връзка и предвид ограниченото фискално пространство, на този етап предложения за увеличения в разходната част не биха могли да бъдат
удовлетворени.

В проектобюджета за 2024 г. е предвидено да бъде дадена държавна гаранция по заеми в размер на 1,5 млрд. евро за строителство на седми блок в АЕЦ „Козлодуй“. Но се поставя под риск възможността за надзор върху цялата ядрена енергетика в страната. От Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) са поискали 1,314 млн. лв. за увеличение на заплатите, но в проектобюджета тези средства не са предвидени. От АЯР посочват, че така ще се задълбочи проблемът с липсата на кадри. „АЯР е близо до критичното равнище по отношение на наличните човешки ресурси. Ако не бъдат взети спешни мерки има сериозен риск Агенцията да не може да изпълнява основните си функции в областта на регулирането на ядрената безопасност и радиационната защита, включително и дейностите по лицензира нето на новите ядрени проекти (7 и 8 блок в Козлодуй) и на новото ядрено гориво, произведено от Уестингхаус“, посочват от Агенцията. Ситуацията е тревожна, защото 33% от служителите в АЯР са пенсионери или имат придобито право на пенсия. В доклад на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) посочват, че „поради ограниченията на заплатите на държаните служители е невъзможно да се задържат служителите на АЯР“. Агенцията не може да се конкурира за експерти в различни области на ядрената безопасност поради по-добрите финансови условия, предлагани от частни фирми и организации в чужбина.

Държавният авиационен оператор използва самолет „Еърбъс А-319-112″, който е произведен през 2007 г. Съгласно документите на производителя и директивите за летателната годност на Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕАвА) самолетът трябва да премине задължителна инспекция през 2024 г. в завода производител. Целта е да бъде гарантирана неговата безопасна експлоатация. За целта от Министерство на транспорта са поискали 2,485-млн. лв. Поддържането на летателната годност и експлоатационна безопасност на „Еърбъс А-319-112″ е от изключително значение не само за политическото ръководство на страната, но и за цялото общество. Доказателство за това са последните събития в Израел, когато спешно се наложи използването на този самолет за евакуация на българските граждани, посочват от министерството. Но отново отговорът е, че „предвид ограниченото фискално пространство, на този етап предложения за увеличения в разходната част не биха могли да бъдат удовлетворени“.

***
Няма пари за увеличение на заплатите на полицаите
В бюджета за 2024 г. не са предвидени средства за увеличение на заплатите на полицаите, при положение че синдикатите настояват за ръст на възнагражденията с 20%. За да бъде изпълнено това искане са необходими допълнително 503 млн. лв. В отговор на искането на МВР за допълнителни средства за заплати е посочено, че в бюджета за 2024 г. има заделени 375 млн. лв., които ще отидат за вдигане на заплати в администрацията, но кой какво увеличение ще получи ще бъде определено по методика на Министерски съвет. Тоест въобще не е ясно дали за полицаите ще има някакво, макар и малко увеличение.

Не са предвидени средства и.за увеличение на парите за облекло на полицаите от 400 лв. на 800 лв., както искат синдикатите. Не е обезпечено с пари и искането за вдигане на допълнителното възнаграждение за нощен труд от 0,15% на 0,16% от минималната заплата.

Вижте и

***
Вдигат концесиите, за да пълнят дупки в хазната
Увеличение на концесионните възнаграждения е планирано с бюджета за 2024 г. То ще бъде платено от гражданите чрез цената на предлаганите от бизнеса стоки и услуги, въпреки че официално от Министерство на финансите не предлагат увеличение на данъците.
От Министерство на енергетиката възразяват срещу предвиденото увеличение на приходите от концесии с 28,8 млн. лв. в проектобюджета за 2024 г.

„Проектът на бюджет за 2024 г. е в съответствие с прогнозирано нарастване на приходите от концесии, независимо, че очакваните приходи от концесии за 2024 г. са под риск от неизпълнение, включително поради причината, че следва да се извършат редица законодателни промени“, посочват от министерството. Тоест в бюджета вече е заложен ръст на приходите от концесии преди необходимите законодателни промени да бъдат предложени и приети от парламента. „Считаме, че допълнително предложените приходи от страна на Мф от концесии в проекта на бюджет за 2024 г. и в бюджетната прогноза за 2025 г. и 2026 г. са нереалистични“, заявяват от министерството и искат приходите от концесии да останат в размер на 90,44 млн. лв.

Полученото обяснение на това предложение е, че новата прогноза за приходите от концесии за периода 2024-2026 г. е изготвена в съответствие с направените предложения и приетите решения от междуведомствена работна група (сформирана със заповед на премиера) по отношение на определянето на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства. Но какъв ще бъде ефектът върху цените за хората от вдигане на концесионните възнаграждения от документите не става ясно.

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре