Сега четете
В проекта на бюджета на НЗОК за 2024 г. се предвиждат общо 8 163 353,1 лева

В проекта на бюджета на НЗОК за 2024 г. се предвиждат общо 8 163 353,1 лева

В проекта на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2024 г. се предвиждат общо от приходи и трансфери 8 163 353,1 лева. Проектът е приет на заседание на Надзорния съвет на Касата и е публикуван днес на сайта на институцията. За следващата година се предвиждат 1 136 139,5 лева повече в сравнение с 2023 г.

За здравноосигурителни плащания са предвидени 7 630 931,4 лв. като за първична извънболнична медицинска помощ са предвидени 558 038,5 лв., за специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – 567 208,1 лв., за дентална помощ – 328 882,3 лв., за медико-диагностична дейност – 261 845,4 лв., за болнична помощ – 3 572 644,4 лв.

За лекарства за домашно лечение, за медицински изделия, за диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, за дейности по отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани 100 на сто от бюджета на НЗОК, за лекарства за лечение на злокачествени заболявания и лекарства при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и др. – 2 023 544,7 лв.

Предвидени са 60 млн. лв. за финансиране за медицинския персонал в лечебни заведения, които извършват медицински дейности в отдалечени, труднодостъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината, както и до четири милиона лева за аптеки, работещи по договор с Касата, които се намират в отдалечени и труднодостъпни райони или са единствeн изпълнител за съответната дейност в общината, както и с денонощен режим на работа.

Със заложени в проектобюджета 156 545,4 лв. се гарантира адекватен и качествен достъп до лечение на българските осигурени лица, при необходимост, по време на престоя и пребиваването им на територията на други държави – членки на ЕС, се посочва в мотивите към проекта. В тази сума са включени и средствата, които Касата заплаща за поставяне на ваксини срещу COVID-19.

За дейности за здравно неосигурени лица са предвидени 8 789,0 лв.

В резерва на Касата за следващата година са заложени 238 764,3 лв.

Вижте и

Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2024 г. е осем процента, е записано още в проекта на бюджета. Съотношението на заплащане от страна на работодателя и здравноосигуреното лице за 2024 г. е 60:40.

Преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи може да се ползва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени трансфери по бюджета на НЗОК по решение на Надзорния съвет на НЗОК.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлага въвеждане на ограничително условие по отношение на сключването на договори или допълнителни споразумения с НЗОК през 2024 г. за болници, които след 31 декември 2023 г. са получили за първи път разрешение за дейност и/или в чието разрешение за дейност са включени нови дейности след 31 декември 2023 г., с изключение на комплексните онкологични центрове, центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, и диализните центрове.

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре