Сега четете
РИОСВ – В. Търново изиска от общините прилагане на мерки за предотвратяване на нерегламентираното замърсяване

РИОСВ – В. Търново изиска от общините прилагане на мерки за предотвратяване на нерегламентираното замърсяване

РИОСВ – Велико Търново организира работна среща с представители на местната власт, областните администрации, областните пътни управления и Басейнова дирекция – Плевен за обсъждане на въпроси, свързани с образуването и почистването на замърсени терени извън определените за целта места за изхвърляне на отпадъци.

Целта на срещата бе да се планира почистването на населените места в най-кратки срокове и да се предвидят мерки за ефективно предотвратяване на последващо замърсяване.

Експерти на РИОСВ разясниха разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, с които са вменени задължения на кметовете на общини по поддържане на чистотата на населените места и общинската пътна мрежа, както и задължения на собствениците на пътища в лицето на областните пътни управления.

От страна на общините беше споделена практиката по отношение на образуваните замърсени терени, трудностите, които се срещат при почистването им, както и недопускане на нови замърсявания, и прилаганите мерки до момента. Бяха обменени добри практики, свързани с управлението на битовите и строителни отпадъци на местно ниво. Бяха споделени констатациите и положителните резултати при осигуряване на достатъчен брой и видове за разделно предаване на отпадъци от населението, което води до намаляване на депонираните отпадъци. Участниците се обединиха около становището, че е необходима цялостна промяна в нагласите на обществото за изхвърляне на отпадъци само на определените за целта места.

РИОСВ напомни за даденото предписание, според което в периода 01.03.2023 г. – 31.07.2023 г. общините трябва да почистят идентифицираните замърсени терени. Последващият контрол от страна на инспекцията ще установи изпълнението, като при констатиране на неизпълнение ще бъдат налагани глоби и санкции на кметове и кметски наместници.

Вижте и

Автор: Мирослав Дечев

Снимка: Община В. Търново/Rostoslav Grancharov

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре