Сега четете
Поръчваме първата въздушна линейка до края на седмицата

Поръчваме първата въздушна линейка до края на седмицата

Първият медицински хеликоптер ще бъде поръчан до края на тази седмица, съобщава „Експрессо“. Очаква се той ще бъде доставен до края на 2023 г. от италианската компания „Леонардо“ по оперативна програма „Регионално развитие“.

Последната пречка пред поръчката беше преодоляна вчера, след като Върховният
административен съд не уважи жалбата на американската компания „Бел Текстрон Инк.“ (Bell Textron Inc.) срещу процедурата на Министерство на здравеопазването за доставка на хеликоптерите чрез директно договаряне.

Върховните магистрати вчера оставиха в сила определението на Комисията за защита на конкуренцията от 2 февруари 2023 г. във връзка с откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицинските хеликоптери.

Италианската „Леонардо“ ще достави още 5 хеликоптера – по един на всеки шест месеца. Те ще бъдат базирани на площадки, разположени на граждански и военни летища на територията на цялата страна. В София въздушните линейки ще са 2, в Крумово – 1, в Безмер – 1 , в Чайка Варна – 1 и в Долна Митрополия- 1. Общо 36 души ще бъдат обучени за работа на 24-часов режим с хеликоптерите. Паралелно предстои и обучение на парамедиците, като се очаква то да се реализира в Медицинските университети в Бургас и Варна.

Италианската компания „Леонардо“ беше единствен участник в обществена поръчка на
здравното министерство, която беше прекратена през ноември м.г., тъй като офертата
надвишаваше предварително определената пределна цена. За да не загуби средствата по Оперативна програма „Регионално развитие“ и по Плана за възстановяване и развитие, държавата пристъпи към процедура по пряко договаряне на шестте хеликоптера с необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната медицинска помощ.

В определението си ВАС приема за правилни изводите на КЗК, че американската компания не е доказал качеството си на заинтересовано лице, което би могло да оспори решението за откриване на процедурата. Недопустимостта на предявената жалба обуславя и недопустимостта на направеното искане за налагане на временна мярка спиране на процедурата за възлагане на обществената поръчка, поради което правилно то също е оставено без разглеждане от КЗК.

Вижте и

Законодателят изрично е предвидил, че при прекратяване на предходната процедура, когато всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури, той може да пристъпи към обявяване на процедура на договаряне без предварително обявление, когато се поканят всички участници, чиито оферти в предходна открита или ограничена процедура отговарят на изискванията на възложителя, но надвишават неговия финансов ресурс.

Тоест възложителят е длъжен да покани точно тези лица, които са подали оферта в предходна процедура, която при това е отговаряла на изискванията на възложителя.

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре