Сега четете
След сигнал на омбудсмана прокуратурата констатира незаконосъобразни наредби в 119 общини

След сигнал на омбудсмана прокуратурата констатира незаконосъобразни наредби в 119 общини

На 18 януари 2023 г. в институцията на омбудсмана постъпи писмо – отговор от Върховна административна прокуратура (ВАП), която информира проф. Диана Ковачева, че след неин сигнал – в периода от 30 март м.г. до 17 януари т.г. са констатирани незаконосъобразни текстове на наредби в 119 общини.
Подзаконовите нормативни актове противоречат на законите, каквито са разпоредбите в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закона за нормативните актове (ЗНА), Закона а устройството на територията (ЗУТ) и др. Припомняме, че след сигнал на омбудсмана м.г. ВАП образувана преписка в отдел „Надзор за законност“ и предприе „незабавни действия“ за отмяната на незаконосъобразни текстове в няколко общински наредби за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в раздел „Такса за битови отпадъци“. Омбудсманът Диана Ковачева тогава сезира прокуратурата след извършена собствена проверка в общинските наредби на Видин, Несебър, Долна Митрополия, във връзка с декларациите за освобождаване от плащане на такса битови отпадъци, когато имотът не се ползва, които се приемат до 31 октомври, а в Община Стамболийски – срокът бе до 30 ноември на предходната година. По закон обаче подаването на такива декларации е до края на годината. Повод за проверката на омбудсмана и сезирането на ВАП бяха жалбите на потърпевши собственици на имоти от Община Видин, които сигнализираха омбудсмана, че им се отказва прием на декларации, подадени след 31 октомври 2021 г., с аргумента, че са извършени промени в нормативната уредба. В същото време тези промени не кореспондират с действащия закон. В сигнала си до прокуратурата омбудсманът информира, че и в наредбите на Пазарджик, Стамболийски и Бобов дол са включени допълнителни условия за освобождаването от такса за сметосъбиране и сметоизвозване. Тогава омбудсманът изрично подчерта в становището си, че законодателят точно и ясно е регламентирал хипотезите на недължимост на таксата и всякакви допълнителни условия, включително изискването за представяне на удостоверения от доставчици на обществени услуги, не намират основа в закона. В писмото си от тази седмица ВАП информира проф. Ковачева, че към 29 октомври 2022 г. прокуратурата установява 95 общински наредби, които противоречат на Закона за местните данъци и такси, на Закона за нормативните актове и др. „Установени бяха разпоредби от общински наредби, в които за подаването на декларации за освобождаване от заплащане на такса за услугата по събиране и извозване на такса битови отпадъци поради неползване на имот, се въвежда по-кратък срок от законоустановения в действащата към момента разпоредба на чл. 71 от Закона за местните данъци и такси“, информират от ВАП. От писмото на прокуратурата става ясно още, че някои общински съвети са въвели допълнително условие за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, като тази възможност е предвидена само за имоти, които са недекларирани за основно жилище, а подобно изискване в ЗМДТ отсъства. От там информират още, че са констатирали и нарушения на разпоредби по ЗУТ – при разкопаване на улични, тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства, освен разрешения за строеж, са изисквани нарочно допълнителни разрешения, за които са събирани отделни такси. „Такива решения на общинските съвети не намират основание в ЗМДТ и в ЗУТ. Правомощията на общинския съвет относно местните такси и цени на услуги се базират на ЗМДТ, респективно на други специални закони и е недопустимо да се проявяват чрез въвеждане на ново бреме“, категорична е прокуратурата. ВАП допълва, че в хода на проверките са открити и общински наредби, с които се регламентират състави на административни нарушения, скрепени със санкции, различни от уредените на законово ниво в ЗМДТ. Прокуратурата информира още, че междувременно проверките им са продължили и към 17 януари т.г. те са обхванали всичките наредби от общинските съвети в страната. Установени са 119 наредби, противоречащи на разпоредби от нормативни актове от по-висока степан. Подадени са общо 44 протеста до съответните административни съдилища, а от тях към този момент са налице 12 уважени на първа инстанция, пишат от ВАП и прилагат списък на общините, в които са разкрили незаконосъобразни разпоредби.

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре