Сега четете
ВСС предлага вдигане на десетки съдебни такси

ВСС предлага вдигане на десетки съдебни такси

Висшият съдебен съвет предлага правителството да увеличи простите такси по делата и настоява в закона да се регламентира, че тези такси, събирани от съдилищата, се актуализират поне веднъж на 5 години, съобщава „Лекс“.

Преди дни съветът реши да прати на министрите на правосъдието и финансите предложенията за промени в Закона за държавните такси, в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, както и в Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилища по ГПК. Дали те ще станат факт зависи от Министерския съвет, който приема двете тарифи, и от парламента, който трябва да измени закона, ако МС му предложи.

За тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер (като за клевета и обида, например), се предлага таксата да нарасне от 12 лв. на 14 лв. За частни жалби по наказателни дела от частен характер в момента се дължат 5 лв., а ВСС предлага таксата да стане 6 лв. Също с лев е и заложеното увеличение по молби за реабилитация, по които в момента се плащат 6 лв.

С 10 лв. се предлага да се увеличи минималната такса за искова молба. Както е известно таксата е 4% от цената на иска, но Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, посочва, че се плащат най-малко 50 лв. Сега ВСС предлага да са 60 лв. Същата е и предложената минимална такса за гражданския иск в наказателния процес.

За делата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди според ВСС таксата за граждани, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел трябва да стане 12 лв. (сега 10 лв.), а за останалите юридически лица – 30 лв. (сега 25 лв.). По неоценяем иск да се събира такса до 90 лв. (сега 80 лв.), но не по-малко от 35 лв. (сега 30 лв.), предлага съдебният съвет.

По дела за развод за завеждане на исковата молба в момента се плащат 25 лв. и се предлага таксата да стане 30 лв. ВСС предлага при решаване на делото да се дължат 60 лв. (сега 50 лв.), но не по-малко от 23 лв. (сега 20 лв.). А таксата при допускане на развод по взаимно съгласие да е до 45 лв. (сега до 40 лв.).

Вижте и

30 лв. да е и таксата във всички случаи на образувано гражданско дело, които не са изрично уредени в тарифата, предлага ВСС. Сега се дължат 25 лв.

ВСС предлага таксата за обезпечение на бъдещ иск да стане 45 лв. (сега 40 лв.), за обезпечение на доказателства – 23 лв. (20 лв.), а за налагане на обезпечителни мерки, когато акт на Европейския съюз предвижда това – 60 лв.  (сега 50 лв.).

При подаване на молба за обявяване в несъстоятелност на едноличен търговец в момента се дължат 50 лв., съдебният съвет предлага таксата да стане 60 лв. За несъстоятелност на търговски дружества и други юридически лица увеличението на таксата е от 250 лв. на 290 лв.

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре