Сега четете
Само една трета от българите имат базови ИТ умения

Само една трета от българите имат базови ИТ умения

Делът на ранно напусналите образователна система в България намалява от 12.8 на 12.2% за 2021 г., но все още е далеч от средната стойност за ЕС – 9.7%. По същия начин се подобрява и достъпът до детска градина, макар и все още недостатъчно в сравнение със западните държави.

Остават сериозни и диспропорциите между регионите у нас – ако около София едва 6% от младежите между 18 и 24 г. спират преждевременно обучението си, то в Югоизточния регион този дял е цели 21%. Едва 1/3 от ромските ученици у нас завършват гимназия. Това показва Обзорът на образованието и обучението за 2022 г. в България, който ежегодно подготвя Европейската комисия, сравнявайки образователните показатели в 27-те държави членки на ЕС. Изводът: резултатите от обучението в България не са се променили значително през последните 14 години.

През последното десетилетие процентът на лицата, напускащи преждевременно системата на образованието, остава стабилен, посочват анализаторите. През 2021 г. той намалява до 12.2% в сравнение с 12.8% през 2020 г. и 14% през 2019 г., но все още е над средната стойност за ЕС от 9.7%. Разликата между градските и селските райони е значителна – съответно 6.8% и 23.7%, а също и между самите региони – ако в Югозападния регион със столицата София процентът на преждевременно напусналите система е 6.7%, то в Югоизточния той скача до 21.6%.

В доклада се цитират резултатите от изследването PISA, което регистрира два пъти по-голям недостиг на умения у българските ученици спрямо средното в Европа – 47% със слаби умения по четене, 44% по математика и 47% по природни науки, като този процент е над 60% сред учениците в неравностойно положение. Уменията по четене на нашите ученици е с 67 т. по-нисък от другите страни, което съответства на над 1.5 г. в училище.

Ниското равнище на уменията в областта на цифровите технологии сред младежите и възрастните е основно предизвикателство в България, констатира докладът. Лицата с основни IT умения са едва 29% от населението между 16-74 г. в сравнение със средно 56% за ЕС. Едва 11% от лицата притежават умения над основните, което е малко под 1/3 от средното за ЕС. Сред младежите на възраст 16-19 г. само 52% имат основни или по-високи общи IT умения, което е един от най-ниските проценти в ЕС, където нивото е средно 69 на сто.

Вижте и

Уменията в областта на цифровите технологии на възрастните са още по-ниски, което се влошава от намаляването на населението в трудоспособна възраст и слабата връзка между висшето образование и обучението на възрастни и нуждите на пазара на труда.

Вследствие на това предприятията срещат трудности при намирането на квалифициран персонал, за да осъществяват иновации и да се разрастват. Проблемът се задълбочава и от ниския процент на висшистите в областта на STEM. В същото време обаче, България е на първо място в Европа по дял на жените специалисти в областта на информационните и комуникационни технологии – 28% в сравнение със средния дял за ЕС от 19%.

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре