Сега четете
19% увеличение на природния газ за декември поиска „Булгаргаз“

19% увеличение на природния газ за декември поиска „Булгаргаз“

Открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз“ от 10 ноември за утвърждаване на цена за декември, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, ще се проведе в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) днес от 10:00 часа. Това става известно от програмата на регулатора.

В доклада „Булгаргаз“ ЕАД е предложило за утвърждаване цена на природния газ за декември в размер на 145,87 лева за мегаватчас (MWh) – без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, включително компонента за дейността „обществена доставка“ в размер на 0,92 лв./MWh и компонента „задължения към обществото“ от 0,34 лв./MWh.

БТА припомня, че КЕВР утвърди за ноември 123,01 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това означава, че, ако КЕВР одобри поисканата от обществения доставчик цена, през декември синьото гориво ще поскъпне с 18,58 процента.

В доклада пише още, че дружеството е организирало тръжна процедура за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) за декември 2022 г., проведена на два етапа: първи етап – предварителен подбор, и втори етап – представяне на обвързващи оферти. „Булгаргаз“ е оценило подадените оферти съгласно заложената в тръжната процедура методика за определяне на комплексната оценка на офертите, а именно: на база максимална „отстъпка от цената TTF front month за декември“ и предложен „начин на плащане“, след което дружеството е класирало участниците.

Съгласно условията в процедурата „Булгаргаз“ ЕАД е следвало да предостави на участниците информация за осигурен слот за съхранение и регазификация на предложените количества. В тази връзка „Булгаргаз“ е отговорило, че не разполага с резервирани слотове за получаване на ВПГ на терминалите в Гърция и/или Турция, а „Боташ“ също не е потвърдило възможност за осигуряване на слот за декември. Липсата на слот би възпрепятствала извършването на доставки на ВПГ, поради което „Булгаргаз“ е избрало от участниците в търга такива, които притежават осигурени слотове за разтоварване и регазификация на предложените количества ВПГ.

„Булгаргаз“ допълва, че в резултат на проведения търг за ВПГ не е осигурил необходимите количества природен газ за декември, в тази връзка дружеството е взело решение да обяви търг тип „аукцион“ за доставка на количество природен газ в размер на 419 740 MWh, при следните параметри: количество от 13 540 MWh/ден, с максимална цена TTF front month декември, минус 23 EUR/MWh, се посочва още в доклада.

Вижте и
Чавдар Стойнев

Заложената за целите на ценообразуването прогнозна цена на добивания от ПГХ „Чирен“ природен газ за декември 2022 г. е в размер от 250 лв./MWh. „Булгаргаз“ е посочило, че тази цена е изчислена по експертна оценка. Общественият доставчик е отбелязал, че предвид удължения със заповед от 1 ноември 2022 г. на министъра на енергетиката нагнетателен сезон за 2022 г. до 10 ноември 2022 г.. „Булгаргаз“ продължава нагнетяването на количества природен газ и през ноември.

В предложената цена на природния газ за декември е включена компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото, в размер на 0,34 лв./MWh. Разходите произтичат от наложени задължения на „Булгаргаз“ по Плана за действие при извънредни ситуации. Количествата природен газ, които общественият доставчик планира да съхрани през 2022 г. по плана, са изчислени като 20 процента от заявените количества природен газ по годишна програма от клиентите на дружеството с неравномерно потребление. Изчислената компонента е в размер на 0,34 лв./MWh.

Въз основа на предоставените данни и документи и след направените изчисления, цената за декември, по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, е в размер на 145,87 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре