Сега четете
Ориентири в предизборната джунгла

Ориентири в предизборната джунгла

Здравейте, уважаеми зрители на предаването „Димитър Киров и
съратници“ в информационно-аналитичния сайт „Любословие.БГ“.
Темата на днешното предаване „Ориентири в предизборната
джунгла“. Идат знаете поредните парламентарни избори. Всяка
партия нещо обяснява, нещо разказва, нещо обещава, какво ще
направи така, че да ни изведе в едни по-светли бъднини. Наясно сме,
че се гласува с емоция, а не с разум. Самият аз се поддавам на
емоции чат-пат, затова и предходните избори и по-предходните се
захванах с най-разнообразни партии, които въобще се оказа, че нямат
абсолютно никакво желание да променят нещата за по-добро. Както и
да е, поне сега да се опитаме да проявим разум и как да го направим,
някакви обективни критерии. А тези обективни критерии могат да
дойдат като задаваме правилните въпроси на нашите кандидат-
народни представители. И така, аз предлагам на вашето внимание
девет въпроса, които да им бъдат зададени и според това как
отговорят въпросните партийни другари, може човек да си направи
сметка тези партии, ако не леви-десни, либерални-неолиберални и
прочие, дали са пробългарски или са антибългарски. Аз ще предложа
9 въпроса, мисля, че те са достатъчни, въпреки че въпросите, които
имат за решаване нашите партийни кадри са много повече. Но и тези
са достатъчни, за да си изясним нещата. И така, да започнем с първия
въпрос – образованието – възнамеряват ли да премахнат тестовата
система и принципът парите следват ученика в образованието?
Защото ние сме си говорили с вас, докато го има този принцип парите
следват ученика, учителите са принудени да пишат тройки на всякакви
малограмотни люде, само и само да не затворят училището. Това от
своя страна води до това, че децата, които искат да учат, които искат
да се развиват, да знаят, да могат, се демотивират, защото виждат, че
учиш – не учиш, ти получаваш тройката и минаваш нататък. Или
ужасяващата тестова система, в която учиш – не учиш, имаш шанс да
си вземеш изпита, и не просто шанс – вземаш го. И още по-страшното,
че децата свикват от ранна детска възраст някой вместо тях да взема
решенията в живота им, в случая вместо да разсъждават, вместо да
мислят, та дори и с право да сгрешат, някой друг им казва – ето тези

са възможните варианти, изберете един от тях. Тоест ние с тестовата
система дресираме децата да бъдат послушковци. Така че ако някоя
от партиите каже – ама тя тука тестовата система тя се наложила, тя е
за облекчаване на децата, а пък този принцип то всичкото такова
онакова, знаете, че това е поредната антибългарска партия. Така че
въпрос номер едно го изяснихме.
Следващият въпрос – ще се въведе ли най-сетне контрол и ще се
даде ли възможност най-сетне за антикорупционен контрол върху
съдии и прокурори. В момента, всъщност какво в момента, още от 30 –
40 години се говори за прословутата независимост на съдебната
власт, да не забравяме тази независимост е от другите власти, но тя
не е независимост от закона. Затова дори вътре в самото ведомство,
вътре в самата гилдия, трябва да има възможност за контрол.
Например, когато прокурор или съдия в един и същи казус, обаче, с
различни страни, е дал различни свои актове, най-малкото да обясни
защо. В противен случай говорим за най-обикновено прикриване на
корупцията с всякакви такива модерни общи лафове, европейски над
европейски, ценностни и прочее. Става дума за прикриване на
корупция. Така че това е въпрос номер две.
Следващият въпрос е как ще се спре законово терорът на ЧСИ-тата
върху хората и върху предприемачите? Варианти има всякакви,
въпросът е, че до този момент партиите много говорят, обаче, не
променят нищо, нищо – с цел от една страна грабеж, от друга страна,
да се потъпкват, да се смачкват хората. А варианти има. Някои хора
са достатъчно крайни, казват въобще да се махна тези ЧСИ-та и
варианти да има контрол. Примерно дисциплинарният съд да се
изнесе от Камарата на ЧСИ-тата. Да има възможност всеки от
потърпевшите да има право на дисциплинарна жалба срещу тях, да
има възможност решенията, актовете, дисциплинарните жалби, да
бъдат публикувани, да бъдат тези актове обжалвани и какво ли не.
Възможност има, въпросът е коя партия как си представя
ограничаването на този терор и въобще представя ли си ограничаване
или е достатъчно да папка от касичката на ЧСИ-тата.
Така че, това е следващ въпрос, въпрос номер три – минаваме към
въпрос номер четири. Ще се премахне ли най-сетне либералният

пазар на електроенергията? Казват ама ние сме в Европейския съюз.
Ние, разбирате ли, трябва да изпълняваме какво са приели, техните
там директиви, резолюции всякакви. Въпросът е, че Европейският
съюз, той не е цел. Европейският съюз е средство да живеем ние по-
добре, да се развива българският предприемач по-добре, да има по-
голяма сигурност за икономиката ни. Затова този либерален пазар,
който унищожава с цените на електроенергията и предприемачи, и
хора, той не може да съществува. В момента, в който чуете, че ние не
можем да променим нищо, ние сме в рамките на Европейския съюз,
знаете, тази партия не е пробългарска, тя е антибългарска. Защото
ние имаме АЕЦ, имаме ТЕЦ, имаме какво ли не, имаме достатъчна
възможност българските хора и българските предприемачи да ползват
евтин ток. Всичко друго е антибългарска политика, провеждана от така
наречените български партии. Така че, въпросът е от особено
значение дали ще се премахне този либерален пазар. Ако не се
премахне, положението ще става все по-зле и по-зле. Това е
истината.
Следващ въпрос, допреди няколко месеца се повтаряше една и съща
мантра. Ние вече сме в XXI век. В XXI век няма войни, хората вече не
воюват, хората са добри, решават всичко на масата на преговорите. И
всякакви други подобни глупости, умишлено игнорирайки факта, че
откакто свят светува, иде реч само за борба за територии, ресурси,
територии, ресурси, това е положението. И тя няма да спре докато
свят светува. И затова трябва да ни е ясно с какво оръжие следва да
бъде въоръжена Българската армия в контекста на съвременната
война? Да, ясно, ние сме в НАТО. Тоест съответстващо ще бъде
оръжието, но какво точно да бъде? Как ще се интегрира съвременната
система за водене на боя, като комуникация, като контрол, като
командване, като компютри, като всичко. Как и защо конкретното
оръжие, което ние купуваме, ще се върже в тази система. И ако някоя
партийка каже – ами не са сигурни техните експерти, ще помислят,
това означава, че тази партия просто е антибългарска и чака да види,
ако се докопа до властта, кой каква комисионна ще даде. Защото една
партия, която не разполага със съответните експерти и вече не е
направила анализ, още повече като се има предвид войната за

Нагорни Карабах, войната в Украйна, какво се случва и как се случва,
тази партия не става за нищо. Тя не е пробългарска партия.
Следващ въпрос – какви мерки трябва да се вземат за подобряване на
междуетническото разбирателство, междуетническото
сътрудничество? Нека да си кажем истината. Между отделните етноси
в България назрява все по-сериозно и по-сериозно противоречие, така
че как тези етноси ще живеят мирно, как тези етноси заедно ще строят
държавата ни, как всяка партия трябва да даде конкретните си
предложения по въпроса, въпреки че те са ясни и в момента. А те са –
спазване на законите, тоест, когато някой е нарушил закона, да си
понесе отговорността, а не само за това, че е от съответния етнос да
му се разминава. Освен това, всякакво подпомагане социално и какво
ли не, трябва да бъде под контрола на държавата. След това всякакви
чужди емисари трябва да бъдат под контрола на държавата, ако те
водят антидържавна пропаганда, безпощадно да се гонят или да се
прилагат по най-строгия начин законите в България. Освен това,
икономика, нека да си спомним, когато примерно се унищожаваха
военните заводи в Карловска община, първите, които пострадаха,
бяха циганите, бяха просто уволнени. И ако към 1985-1990 година има
26 000 работници във военните заводи в Карлово, в момента нямат и
4000. Тоест, за да изискваме от тези хора нещо, ние първо трябва да
им осигурим препитание. И като казвам ние, разбира се, казвам го
леко иронично, леко в кавички, говорим за политиците. Щом като ще
се изисква спазване на закон на човек, първо трябва да му е
осигурено препитанието – препитание, образование. Така че това е
особено важно, защото ако ние нямаме достатъчно ясни правила, ако
нямаме спазване на тези правила, ако нямаме разбирателство и мир
между отделните етноси, скоро ще възникнат всякакви вълнения,
всякакви вътрешни противопоставяния и държавата ни ще изчезне,
без да броим колко стотици хиляди ще бъдат просто избити. Така.
Мислете как партиите ще решат въпроса с междуетническото
разбирателство и премахване на междуетническото
противопоставяне.
Следващ въпрос – как ще бъдат подпомагани дребните и средни
селски стопани? Какво имаме в момента, в момента имаме
подпомагане само на така наречените зърнали. Тоест не просто

едрите, изключително крупните производители на зърно, всичко това,
което може да се обработва само с машина. А дребните
производители, като се започне домати и краставици, лозе и какво ли
не, те де факто не са подпомогнати от държавата и варианти има
различни, като се започне от пряко субсидиране, намаляване на
тъпата бумащина и документация, която един обикновен селски човек
няма как да успее да се справи с нея. До отиване на администрацията
по селата, при хората, на място да решава тези въпроси, варианти
има. Въпросът е желание има ли да бъдат решавани тези проблеми?
Защото селското стопанство, въобще работата на хората по селата,
тя не е само печалба, тя е свързана и с въобще запазването на
българската нация, защото консерватизмът на хората от село, техният
труд винаги са били опора на българската нация, на българската
държава. В крайна сметка те са били опора на Българското
Възраждане. Унищожавайки окончателно българското село, ние
унищожаваме окончателно България. Това е факт.
Следващ момент – как ще се справим с мигрантската вълна? Ето
представете си вървят в колона по осем 100 000 души, които са
тръгнали към България. Какво ще се прави, как ще се прави, дали
въобще нещо ще се прави? Има ли идея, после ще ги оставим да
минат през България ли, ще ги оставим да се заселят в България ли, а
ако не са 100 000, ако са 1 000 000 какво правим? Ще използваме
оръжие или няма да използваме, ще използваме дипломация, с кого
ще се договаряме, за какво ще се договаряме, как ще се договаряме?
Имаме ли въобще яснота какво правим, защото виждаме в момента,
че са влезнали 100-20- 1000 човека и българската държава не знае
как да отреагира, а какво става ако не са 100- 200, а са 100 000-
200 000? Как ще се справим с тях? Имаме ли волята да се
противопоставим на такъв процес и въобще някакъв алгоритъм за
поведението ни? Нека да бъдат така добри нашите партийни другари
и да кажат как си представят решаването на този изключително важен
и съдбовен въпрос?
И последният въпрос, последният девети въпрос е как ще се пресече
насилието върху животните? Защото нека да си дадем ясна сметка,
всички, които са склонни да упражняват по един или друг начин
насилие върху животните, тоест върху беззащитните, те нямат

проблем да го осъществяват и върху хората. И давам един конкретен
пример, така наречените общински приюти за бездомни животни. Това
са някакви адски концлагери, в които животните живеят в доколкото
може да се каже това живот, в изключително тежки и мизерни условия,
защо? Защото тези, които управляват общинските приюти ги
разглеждат като най-обикновено куче – касичка, откъдето винаги могат
да откраднат колкото им е необходимо за сметка на безгласните. И
друго, когато някой хване и си изхвърли кучето, този човек трябва да
бъде наказан и трябва да бъде наказан жестоко, защото това животно
няма как да се противопостави. Животните са изцяло под наша власт
и затова, ако ние имаме поне малко останал човешки облик, трябва да
ги защитим, да защитим безгласните. А, който мисли, че те са просто
средство да реализира всякакви свои смахнати, жестоки инстинкти,
трябва да понесе толкова жестоко наказание, че да не си помисля
следващия път да направи нещо подобно. Защото отношението ни
към животните, показва отношението ни към хората. И ние ако си
мислим, че ще можем да мачкаме, издевателстваме върху
беззащитния, нека да сме напълно наясно, че по същия начин тези,
които са по-силни от нас, тези, които управляват световните процеси,
нас няма да ни имат за нищо и ще издевателстват, ще ни унищожават
точно така, както ние го правим с непотребните животни. Това е
деветият въпрос.
И когато се дадат отговори на всеки един от тези въпроси, а дори и
само на един, ние можем да си направим сметка, тази партия каква е,
има ли за нея значение въобще човешкият живот на отделния човек,
тази партия българска ли е или антибългарска. И още нещо, когато се
отговаря на тези въпроси, трябва да се дадат и още няколко отговора,
а именно кой е отговорен, след като минат парламентарните избори,
да се внесат съответните промени в закона? Кога ще бъдат внесени
тези промени в закона? Има ли условия, при които ще се каже,
примерно, да, ние махаме тестовата система, ама нашите
коалиционни партньори, разбирате ли не искат да я махнат, а пък ние
на полза роду и в името на България, трябва да направим тази
коалиция, защото, разбирате ли, иначе…
Ето на тези въпроси трябва да се отговори, да се отговори
предизборно. Питайте, разпитвайте, размишлявайте и вземете

Вижте и

решение с разум. Това е, което мога да кажа за момента. Помислете и
гласувайте, ако счетете за необходимо. Каквото и да изберем, може
би все ще бъде, всъщност ще видим. Това е. Бъдете здрави и бъдете
силни, и да си върнем България! Очаквам ви отново идващата сряда в
13 часа по обяд.

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре