Много престъпления правят ЧСИ-тата, но тук става дума за най- тъпото.
И така: Подавате жалба в Камарата на ЧСИ-тата срещу поредното нарушение на
ЧСИ. Надявате се, че съветът на Камарата ще я разагледа и ще започне дисциплинарно
производство. Надявате се напразно. Защото, Съветът на Камарата не разглежда
жалбата ви. Защото така шефовете на камарата- напр. Георги Дичев, прикриват
нарушенията си, прикриват и нарушенията на избрани подопечни. Но с това извършват
най- тъпото си престъпление. При това нееднократно. Какво е това престъпление и
защо е най- тъпото, ще видите в предаването. Има думата прокуратурата.