Отбелязва се от 1999 г. първоначално в Европа, а от 2000 г. по инициатива на организацията „Уърлд карфрий нетуърк“ в редица градове по света, като в този ден хората се призовават да не използват за придвижване автомобили, а обществен транспорт или велосипеди.

Целта е да се привлече вниманието на обществото към екологични и социални проблеми, причинени от прекомерното използване на автомобили.