Кадър: БНТ

„До средата на октомври предстои масово предлагане на българска продукция, особено това, което е свързано с традиционната зимнина. Имаме добра реколта на плодове и зеленчуци. Що се касае до пазара на храни, там имаме една добра стабилизация след върховите стойности през април“, това заяви в студиото на „Денят започва“ председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържища, Владимир Иванов. По думите му, очакванията за тежки есен и зима води до изменения в цените на търговията на дребно. Гостът поясни, че това води до изкуствено създадена паника. По думите му, потребителската кошница е 23% по-скъпа спрямо 2021 г.

 

По отношение на потреблението гостът поясни, че то се е свило, като посоката му е към стоки от първа необходимост. „Пазарът е доста близо до перфектната конкуренция. Има много мощен сблъсък между търсене и предлагане, а това затруднява допълнително реализацията на българските производители. Имаме покачване на разходи, непредвидимост в отрасъла и трудност при реализацията, което води до реализацията на стоки с по-ниско качество“, обясни Владимир Иванов.