С решение на Генералната асамблея на ООН от 2007 г. на 15 септември се отбелязва Международният ден на демокрацията.

Думата „демокрация“ произлиза от древногръцки и традиционно се превежда като „народовластие“. Съществуват различни дефиниции за конкретното съдържание на демокрацията, но още от Античността се смята, че равенството и свободата са нейни съществени характеристики.

Проява на тези принципи са равенството на всички граждани пред закона и равният достъп до властта. Така при представителната демокрация всички гласове имат еднаква тежест, не се ограничава възможността на гражданите да станат представители, а свободата на гражданите се осигурява чрез законово утвърдени права и свободи.