Според изследване на Агенцията за икономическо развитие на Германия (Germany Trade & Invest – GTAI), България е с най-ниски разходи за труд в Европейския съюз. В същото време недостигът на квалифициран персонал е един от най-големите проблеми в Германия. Причината е застаряването на населението.
Според данни на Евростат пък средните разходи за труд в България за 2021 г. са били около 7 евро на час. За сравнение сумата в Германия е около 37 евро.
Секторът на услугите у нас регистрира най-голямото увеличение на разходите за труд с 14.4% за първото тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на миналата година.