В епохата на електронните медии журналистиката и дипломацията се промениха радикално