На 2 октомври 2022 г. ще гласуваме за четвърти пореден път за народни представители в рамките на по-малко от година.

В предсрочните избори за 48-о Народно събрание участват общо 28 партии и коалиции. В два избирателни района – Варна и 25-и район в София, има регистиран по един независим кандидат за депутат.

 

 

Luboslovie.bg събра на едно място всичко, което трябва да знаете за начина, по който се провеждат изборите, как се гласува с машина, как се гласува с хартиена интегрална бюлетина в избирателните секции с по-малко от 300 регистирани избиратели, как се отбелязва преференциален вот за кандидат от дадена листа, какви са законовите срокове, в които можете да заявите гласуване по настоящ адрес или чрез подвижна урна, ако сте с увреждания, непозволяващи да отидете до секцията си, как да проверите адреса на мястото, където можете да гласувате.

Как се гласува?

Съгласно Изборния кодекс гласуването на 2 октомври ще се извърши чрез машини в секциите в България и в чужбина, които са с 300 и повече избиратели, регистрирани в избирателния списък. В страната ще се гласува машинно в 9 363 секции, като в 1 104 от тях устройствата ще бъдат две на брой.
В 290 секции в чужбина също ще се гласува с машини.

Как да гласувам с машина?

Когато влезете в изборното помещение, трябва да дадете личната си карта на член на Секционната избирателна комисия (СИК). Той ще открие името ви в избирателния списък и ще ви даде карта за гласуване с машината.
Трябва да вземете картата и да я поставете в отвора на машината за гласуване със златния чип нагоре. Трябва да вкарате картата почти до средата, докато не усетите леко щракване. Така знаете, че машината е активирана.

На екрана ще се появи текст „Моля, изчакайте“, а след това ще се визуализира електронна бюлетина. Разгледайте я, след което потърсете името и номера на избраната от вас партия, коалиция или независим кандидат. Ако не откривате избора си на първа страница, натиснете бутона „Следващ“, който ще ви пренасочи към втората страница от бюлетината.

Когато откриете своя избор, натиснете с пръст квадратчето, в което е отбелязан номера на партията, коалицията или независимия кандидат в бюлетината според проведения вече жребий на ЦИК. На екрана вашият избор ще е отбелязан с Х и ще е с по-тъмен цвят от останалите. След това можете да отбележете и преференция за конкретен кандидат от листата, която вече сте подкрепили. Кандидатите според подредбата им в бюлетината са под номера 101,102, 103.. до 132 според броя на кандидатите в листите, изписани в кръгче. Трябва да натиснете кръгчето, в което е изписан номера на вашия предпочитан кандидат.

Отбелязването на преференция е по избор и не е задължително условие, за да е валиден вотът ви. Бюлетините, в които няма отбелязан преференциален вот, се отчитат като предпочитание за водача на съответната партийна или коалиционна листа, която е посочена от избирателя.

След като направите своя избор, натиснете бутона „Преглед“ на екрана на машината – там ще видите номера на партията или коалицията и имената на кандидата (ако сте избрали да поставите преференция), на които сте дали доверие. Ако всичко при прегледа е наред, натиснете бутона „Гласуване“, за да дадете своя глас.

Ако видите несъотвествие или решите да промените своя избор, можете да натиснете бутона „Промени избора“. Така ще се върнете в началото на първата страница и може да промените вота си. Това можете да направите веднъж.
След натискане на бутона „Гласуване“, машината ще ви даде разписка от вота. Вие трябва да я вземете и да я сгънете с текста навътре. След това изваждате картата от машината. Върнете я на представител на СИК и пуснете разписката, която сте получили, в предназначената за целта непрозрачна кутия.
Електронната бюлетина позволява да се даде вот и в квадратчето срещу опцията

„Не подкрепям никого“.

За да практикувате необходимите стъпки, може да използвате симулатора за машинно гласуване на ЦИК – тук.

Кога и как се гласува с хартиена интегрална бюлетина?
Изключенията от правилото да се гласува само със машина са изброени в Изборния кодекс. В тези случаи вотът се подава чрез хартиена интегрална бюлетина:
В избирателни секции с по-малко от 300 избиратели по списък;
При гласуване с подвижна избирателна кутия;
В избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги;
В местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и местата за задържане;
В избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме.
Когато в изборния ден възникнат непреодолими външни обстоятелства и машинното гласуване се преустанови, гласуването продължава с хартиени бюлетини, които са предоставени на секционната избирателна комисия
Гласуването с хартиена бюлетина се извършва, като след като член на СИК ви е открил в избирателния списък. Подават ви хартиена бюлетина, на която се поставя печат в обозначеното за това място. Погледнете дали бюлетината е чиста – няма следи от поставяне на знаци или други отличителни белези. Влизате с бюлетината в тъмната стаичка и с химикалка, пишеща задължително в син цвят, отбелязвате със знак „Х“ или „V“ предпочитаната партия, коалиция, независим кандидат. Съществува и опцията да отбележите квадратчето срещу „Не подкрепям никого“.
Знакът се поставя в рамките на квадратчето с номера на избраната формация или лице, което подкрепяте. Със същия знак в дясната част на хартиената бюлетина можете да отбележите преференция за даден кандидат от вече избраната листа. Подредбата на кандидатите в листата и съответния им номер трябва да са разпечатани в секционната избирателна комисия. Знакът се поставя в рамките на кръгчето с избрания номер.
При машинния вот риск от подаване на невалидна бюлетина няма, но при хартията има, затова е важно да знаете, че поставянето на знак „Х“ или „V“ със синя химикалка в квадратче с номера на партия, коалиция, независим кандидат или „не подкрепям никого“ е задължително. Ако е отбелязано само преференциално предпочитание в кръгче, бюлетината ви автоматично стана невалидна и гласът ви не се отчита. Същият е резултатът и ако има знаци, различни от „Х“ и „V“, изписани по нея.
Преди да излезете от тъмната стаичка, сгънете бюлетината така, че вотът ви да остане скрит, а специалното място за втори печат а остане отгоре. Преди да пуснете бюлетината в урната, вторият печат трябва да бъде поставен от член на СИК и да бъде откъснат хартиеният отрязък от бюлетината, който се пуска в отделна непрозрачна кутия. Ако някое от условията не е изпълнено, рискувате вотът ви да бъде обявен за невалиден.
Как да проверя коя и къде е избирателната секция, в която трябва