Днес, 27 август 2022 год. в гр. Карлово беше открит Паметник на българския ракетчик и паметна плоча на ген. л-т Димитър Тодоров създателят на Ракетните войски в България.

До унищожаването им, българските Ракетни войски бяха най- мощните на Балканския полуостров и силен въздържащ фактор срещу всяка потенциална военна агресия срещу България. Дори само ракетите на 56-та ракетна бригада– Марино поле, можеха да покрият цяла Източна и Беломорска Тракия.

Паметникът е във връзка с шестдесет годишнината от първия пуск на оперетивно- тактическа ракета – 14 от българските ракетчици от 56-та ракетна бригада– Марино поле, общ. Карлово. Пускът е извършен на полигона Капустин яр, СССР. Паметникът е копие в умален мащаб на тази ракета. Построен е само с дарения, като водещата роля в изграждането му е на местната организация на Съюза на офицерите и сержантите от резерва с председател полк. инж. Георги Георгиев.

Първоначалното предложение за паметник на ракетчика е внесено в Общинския съвет- Карлово през 2005 год. от полк. о. р. д-р Любомир Киров. Въпреки изминалото време, благодарение на всеотдайността на бившите ракетчици,паметникът е вече факт.

В близко време очаквайте интервю с пол