Започна информационната кампания „Добре дошли в училище в България“ – за записване на украинските деца у нас, на Детския фонд на ООН в България (УНИЦЕФ) и Върховния комисариат на ООН за бежанците в партньорство с Фондация за достъп до права, Фондация Астра Форум, Българският червен кръст и Фондация „За доброто“. Това съобщиха от УНИЦЕФ България.

Кампанията цели да подкрепи усилията на Министерството на образованието (МОН) и науката и Министерството на здравеопазването за предоставяне на достъп до образование и здравеопазване за децата бежанци. Тя има амбицията да достигне до около 10 000 души – да помогне на семействата да се запознаят с всички ползи и специфики на българската образователна система и да са наясно със стъпките, които следва да се предприемат за записване в българско училище.

По данни на националните власти в България има над 39 000 деца от Украйна. Част от тях продължават да се обучават онлайн в украинската образователна система, което ги лишава от възможността да се социализират с връстници в България и да се възползват от допълнителна подкрепа, изучаване на език, участие в извънкласни дейности и други, които българското училище може да им предложи.

По данни на МОН едва около 530 деца от Украйна са записани в българската образователна система. Само във Варна от началото на лятото до сега са подадени 350 заявления от украински семейства за записване на децата им в училище (данни на РУО Варна). Много родители все още се колебаят какво да предприемат по отношение на образованието на децата си.

Информационните срещи се провеждат на 10 ключови локации в България на руски език и украински език. Адвокати изясняват процедурите, които бежанците от Украйна могат да предприемат, за да запишат децата си в българската образователна система (като подаване на молби в РУО); а експерти изясняват здравните изисквания при постъпване в детска градина и училище (като задължителна рутинна имунизация срещу заразни детски болести).