Не е задължително технологиите да се изобретяват самостоятелно. Те могат да бъдат купени, разменени и дори откраднати… Идеите, обаче, няма как да ги купиш, още по-малко да откраднеш. Чуждестранният хуманитарен учен неизбежно ще формулира доктрини, които са изгодни на неговото общество, а не на чуждото. И понеже е очевидно, че не бива да се внасят чужди идеи, се налага те да бъдат формулирани самостоятелно. За това са нужни учени и хуманитарни специалисти. Хуманитарните идеи се използват не само за това да обясниш на твоите хора смисъла на живота, но и за да отслабва противника, като му имплантираш интелектуални концепции, които сеят раздор, разрушават обществото и държавата му.