Посещението на соления дворец близо до град Турда оставя трайно впечатление у посетителите, защото е пътуване в един фантастичен свят. Турда е втори по големина град в окръг Клуж, северозападна Румъния-Трансилвания, разположен на 400 км от Букурещ и 250 км от Брашов.

Археологическите разкопки показват, че добивът на сол в района е извършвано още преди идването на римляните. Тогава за добиването на сол са се изкопавали ями, дълбоки 15 м, но след това са ги изоставяли като на тези места са се образували солени езера.

След заминаването на римляните, до 11 век мините не са се използвали. Документ за съществуването на солна мина в Турда, издаден от унгарската канцелария, е от 1271 г. Значението на мината нараства с настъпване на Индустриалната революция и тя става една от най-важните в Трансилвания. Така е до 1932 г., когато солните мини в град Турда приключват със своята дейност.

Мина „ Салина Турда“ е открита за посещение на туристи през 1992 г., а след цялостен ремонт и някои нововъведения ,тя отново отваря врати през 2010 г. За големия интерес говорят посещенията на мината, които през 2017 г. са 618 хиляди.